Zaseknutí papíru v tiskárně a jeho odstranění

Bezdůvodné a poměrně frekventované zaseknutí papíru v tiskárně s největší pravděpodobností signalizuje mechanické opotřebení součástek tiskárny. S občasným zaseknutím papíru se však můžete setkat i u nových tiskáren, kde o opotřebení součástek nemůže být ani řeč. Jaké jsou tedy možné příčiny uvíznutí papíru v tiskárně a jak se s touto situací vypořádat? Nejen na tyto, ale i na další otázky najdete odpověď v následujících řádcích.

Zaseknutí papíru v tiskárně a příčiny

Za příležitostným zaseknutím se papíru v tiskárně může stát několik příčin. Mezi nejčastější patří používání nekvalitního kancelářského papíru a nesprávné přidání papíru do zásobníku tiskárny. Při špatném uložení papíru do zásobníku může dojít k podávání více listů papíru současně a v konečném důsledku k jeho zaseknutí uvnitř tiskárny. To však samozřejmě není ještě ani zdaleka všechno.

Zaseknutí papíru v tiskárně může mít na svědomí přeplněný zásobník nebo špína a různé nečistoty v soustavě komponentů zařízení, kterými prochází kancelářský papír během procesu tisku. Zmínit však musíme špatně nastavená vodítka papíru, či poškozený nebo nevhodný kancelářský papír.

TIP: Víte, jakými parametry by měl disponovat kancelářský papír? Dozvíte se to v příspěvku ideální kancelářský papír do kanceláře.

Jak odstranit zaseknutý papír v tiskárně

Odstranění uvíznutí se může lišit nejen podle používané technologie tisku (laserové nebo inkoustové tiskárny), ale postup při odstraňování papíru se může lišit už i u jednotlivých modelů, a to dokonce v rámci jedné značky. Nejlépe tedy uděláte, pokud se podíváte do návodu k obsluze tiskárny, kde najdete konkrétní postup k odstranění uvíznutí. Pokud z nějakého důvodu návodem k obsluze nedisponujete, stáhněte si ho z internetových stránek výrobce tiskárny.

Aby však nezůstalo pouze u slov, pokusíme se Vám možný postup odstraňování uvíznutí z laserové tiskárny přiblížit. Než se ale podíváme na konkrétní kroky, chceme Vám připomenout, že zaseknutý papír je třeba odstraňovat ve směru chodu tisku, přičemž by mělo jít o plynulý a nenásilný pohyb při vytahování. Pokud se Vám nepodaří odstranit celý papír, neváhejte a požádejte o pomoc servisního pracovníka.

Zaseknutí papíru v zásobníku (laserová tiskárna)

Pokud se kancelářský papír zasekl v zásobníku tiskárny, zkuste postupovat takto:

 • Z tiskárny opatrně vytáhněte zásobník.
 • Oběma rukama pomalu vytáhněte uvíznutý papír, papír snadněji vytáhnete, když ho budete plynule táhnout směrem dolů.
 • Zkontrolujte, zda papír nepřesahuje značku maximální výšky papíru a nastavte lišty na papír tak, aby vyhovovaly velikosti kancelářského papíru. Prověřte, zda jsou vodicí lišty pevně umístěny v otvorech.
 • Zásobník papíru zasuňte zpět do tiskárny.
 • Stisknutím příslušného tlačítka obnovte tisk.

Zaseknutí papíru vzadu, za zadním krytem tiskárny (laserová tiskárna)

I v tomto případě můžete poměrně jednoduchými kroky odstranit uvíznutý papír. Stačí postupovat podle těchto bodů:

 • Vypněte tiskárnu a ze zástrčky vytáhněte síťový kabel.
 • Otevřete zadní kryt tiskárny.
 • Vytáhněte zelené plošky na levé i pravé straně směrem k sobě a složte kryt fixační jednotky.
 • Oběma rukama opatrně vytáhněte zaseknutý papír ze zapékací jednotky. Vytahování musí být jemné a plynulé.
 • Zavřete kryt zapékací jednotky a zelené plošky na levé i pravé straně vraťte do polohy, v jaké byly před otevřením krytu.
 • Zavřete zadní kryt tiskárny.
 • Připojte tiskárnu k elektrické síti a zapněte tiskárnu.

Zaseknutí papíru uvnitř tiskárny (laserová tiskárna)

Se zaseknutým papírem uvnitř tiskárny si poradíte následujícím způsobem:

 • Vypněte tiskárnu a ze zástrčky vytáhněte síťový kabel.
 • Zatažením otevřete horní kryt tiskárny.
 • Opatrně vytáhněte optický válec a kazetu s tonerem. Položte je na rovný a čistý povrch na kus papíru nebo hadříku. Pokuste se přitom nedotýkat elektrod, abyste předešli možnému poškození tiskárny statickou elektřinou.
 • Pomalu uvolněte zaseknutý papír.
 • Válec a kazetu s tonerem zasuňte zpět do tiskárny. V případě laserové tiskárny s více soupravami jednotek optických válců a tonerových kazet tento postup zopakujte. Vždy zkontrolujte, zda se barva tonerové kazety shoduje s barevnou značkou na tiskárně.
 • Zavřete horní kryt tiskárny.
 • Připojte tiskárnu k elektrické síti a zapněte tiskárnu.

TIP: Víte, jak vznikal papír? Přečtěte si zajímavosti o papíru, které jste o tomto materiálu možná doteď nevěděli.