Výtěžnost toneru – cartridge pod lupou

Výtěžnost toneru, tedy počet stran formátu A4, které můžeme vytisknout na tiskárně pomocí jedné náplně, je pravděpodobně nejdůležitější údaj, jehož si všímáme při jejich nakupování. Tento parametr sice dokáže mnoho napovědět, ale realita nakonec může být úplně jiná a počet vytištěných stran se za určitých okolností ani zdaleka nemusí přiblížit k tomu deklarovanému.

Důvody mohou být přitom jednoduché. Vytištěné listy papíru vycházející z vaší tiskárny převyšují normou stanovené procentní pokrytí stránky nebo je výtěžnost ovlivněná dalšími faktory, které potom v praxi snižují skutečný počet výtisků.

 

5% pokrytí stránky – všeobecná norma pro výrobce tiskáren

Výtěžnost toneru, jak jsme už vzpomínali, může být rozhodujícím faktorem, který se zohledňuje při výběru konkrétní tiskové náplně. Protože v minulosti jednotliví výrobci tiskáren nepoužívali na měření výtěžnosti stejný způsob, vzájemné porovnávání tonerových kazet bylo pro uživatele tiskáren nejednou náročné a komplikované. Proto bylo nutné, aby se situace na trhu zpřehlednila, a tak došlo ze strany výrobců tiskáren ke spolupráci s mezinárodní organizací pro normalizaci se sídlem v Ženevě (pravděpodobně ji znáte pod zkratkou ISO).

Výsledkem vzájemné spolupráce bylo schválení nových norem pro měření výtěžnosti stran vytištěných inkoustovými kazetami, tonery a také kazetami s monochromatickým tonerem. Nové normy ISO zřetelně definovaly, které parametry mají rozhodující vliv na výtěžnost náplní, a umožnily výrobcům tiskáren využívat stejné metody při měření výtěžnosti. Za svůj standard je přijala drtivá většina výrobců. V rámci nových testovacích metod na měření výtěžnosti se podle normy ISO za standardní testovací stranu považuje list papíru s 5% pokrytím a velikostí 210 x 297 mm, tedy formát A4.

Testování výtěžnosti

Měření výtěžnosti podle norem ISO probíhá formou testu, který se uskutečňuje v kontrolovaném prostředí (co se týče teploty a vlhkosti). Na testování se v současnosti používají tři jednotlivé tiskárny. Každá tiskárna spotřebuje tři kazety nebo soupravy kazet a výtěžnost je potom uváděná jako průměr dosaženého výsledku.

Normy a jaká je realita

Při kontrolovaném testu výtěžnosti černobílého tisku se využívá standardní testovací strana s 5% pokrytím. V případě barevného tisku se potom používá kombinace pěti standardních testovacích stran s texty a grafikou. Je teda víc než jisté, že konečný výsledek se může ve skutečnosti diametrálně lišit od měření výtěžnosti podle norem ISO.

V běžné praxi je totiž málo pravděpodobné, že tisknete pouze strany s 5% pokrytím stránek. Pokud je tedy pokrytí stránek, které tisknete, v celkovém průměru podstatně vyšší, tak je zřejmé, že se skutečná výtěžnost toneru se stoupajícím procentním pokrytím stránek bude přímo úměrně snižovat.

PŘÍKLAD: Pokud má toner uvedenu výtěžnost 6 000 stran při 5% pokrytí a průměrné pokrytí vámi tisknutých stránek je 10%, vytisknete pouze 3 000 stránek. Při 2O% pokrytí to bude 1 500 stránek a tak to s rostoucím pokrytím stránek bude pokračovat dál.

Reálná výtěžnost toneru však může být samozřejmě přímo ovlivněná nejen tiskem stránek s vyšším procentním pokrytím nebo nevyhovujícími teplotními podmínkami. Mezi další faktory, které dokážou významně ovlivnit výtěžnost, je jednostranný či oboustranný tisk, typ média a typ používaného písma nebo zbytečné používání vysokého rozlišení, které může nejednou zvyšovat náklady na tisk bez toho, aby zvýšilo samotnou kvalitu tisku.

Výtěžnost můžete ovlivnit

S tiskem stránek s vyšším procentním pokrytím pravděpodobně nic neuděláte, avšak ostatní vzpomínané faktory, které mají na výtěžnost podobný, nebo dokonce ještě větší vliv, přece jen něco udělat můžete. Toto téma si však zaslouží zvláštní pozornost, a proto jsme mu věnovali samostatný článek. Budeme rádi, když si ho přečtete. Nabízíme vám v něm praktické rady pro snížení spotřeby tonerů a inkoustu.