Víte, jaké rozlišení tiskárny zvolit?

S rozlišením se můžete setkat u různých typů zařízení – monitorů, skenerů, digitálních fotoaparátů a samozřejmě také tiskáren. Rozlišení může být udávané v pixelech nebo v případě tiskáren v jednotkách DPI. Jaké jsou rozdíly v jednotlivých rozlišeních a jaká hodnota postačí na kvalitní tisk, si povíme na následujících řádcích.

 

Rozlišení tiskárny je jeden z jejích nejdůležitějších parametrů, protože sehrává podstatnou roli při hodnocení kvality a rychlosti tisku anebo následně jeho ekonomické hospodárnosti. Současné tiskárny disponují různými rozlišeními, proto nebude nic neobvyklého, když při prohlížení parametrů jednotlivých tiskáren uvidíte různé hodnoty DPI. Jestliže některé tiskárny nabízejí 1200 nebo až 1440 DPI, jiné zůstávají při standardním rozlišení 600 nebo 300 DPI. Pojďme se tedy podívat, o čem vypovídá tento jejich údaj.

Dots Per Inch neboli počet bodů na palec

Zkratka je odvozená z anglického názvu a tento údaj v podstatě vyjadřuje, kolik bodů dokáže tiskárna vytisknout na jednom řádku na délkovou jednotku jednoho palce (inch = 2,54 cm). Tento údaj o rozlišení se nejčastěji udává dvojrozměrným vyjádřením, tedy horizontálním a vertikálním.

PŘÍKLAD: Pokud je u tiskárny uvedeno například 600 x 1200 DPI, znamená to, že tiskárna vytvoří na řádku na jeden palec 600 bodů a ve sloupci při stejné jednotkové délce 1200 bodů. Pokud je uvedený pouze jeden údaj, například 300 DPI, tak v tomto případě by mělo jít o stejné vertikální i horizontální rozlišení.

Samozřejmě platí pravidlo, že čím je rozlišení vyšší, tím je výsledný snímek kontrastnější. Současně však platí také to, že se zvětšujícím se rozlišením narůstá čas potřebný na zpracování dokumentu. Zmenšením rozlišení se naopak proces tisku přiměřeně zkrátí. Proto pro kvalitní a nejpřesnější tisk textového nebo obrazového dokumentu bude postačovat nastavení rozlišení tiskárny na 300 DPI.

Rozlišení v pixelech a DPI rozlišení

Přestože všeobecně v obou případech jde o rozlišení, není možné je v žádném případě ztotožňovat. Zatímco v případě pixelů jde o počet obrazových bodů (PPI), které dokáže zaznamenat fotoaparát, tak v případě DPI jde o už vzpomínanou hustotu bodů vytvářených tiskárnou. Pokud tedy vyhotovíte fotografii například 8 Mpx fotoaparátem, bude tato fotografie tvořená 8 miliony obrazových bodů. Zvětšováním snímku dochází ke snižování rozlišení (méně PPI) a naopak při jeho zmenšování se rozlišení zvyšuje. Po úpravě fotografie a vynásobení jednotlivých stran snímku v pixelech pak získáte celkový počet bodů, které jej tvoří (Mpx).

Formát fotografie

Pokud máte k dispozici údaj rozlišení fotografie v pixelech a údaj rozlišení tiskárny v jednotkách DPI, tak si můžete podle jednoduché rovnice snadno vypočítat formát velikosti, který můžete vytisknout.

2,54 (inch) x počet bodů (rozlišení snímku v pixelech) ÷ rozlišení DPI = velikost (v cm)

Můžeme si to názorně předvést na snímku vyhotoveném 8 Mpx fotoaparátem, s rozlišením stran 3464 x 2309. Na tomto místě znovu připomínáme, že i pro tisk fotografií se doporučuje rozlišení 300 DPI. Po zadání parametrů do rovnice: 2,54 x 3464 ÷ 300 a 2,54 x 2309 ÷ 300 zjistíme, že fotografie bude mít rozměry 29,3 x 19,6 centimetru. Pokud si však s rozlišením pohráte a snížíte jej například na polovinu, tedy na hodnotu 150 DPI, rozměry fotografie mohou být dvojnásobné. Výraznější snižování DPI však bude mít za následek ztrátu ostrosti kontur, a proto tyto fotografie budou vhodné spíše na pozorování z větší vzdálenosti.

Na kvalitní tisk víc nepotřebujete

Dostatek pixelů vám ponechává široký prostor na úpravu snímků pro kvalitní tisk. Při tisku fotografií, ale i textů se potom nemusíte honit za tiskárnami s vysokými hodnotami rozlišení, protože i nižší DPI zaručuje dosažení kvalitních výsledků.