Na přírodě nám záleží - ekologicky likvidujeme staré cartridge a tonery

Na jedné straně slýcháme varování o globálním oteplování provázeném dalšími nepříznivými jevy a zároveň jsme svědky bezbřehého vyčerpávání přírodních zdrojů. Na straně druhé někdy ignorujeme otázky týkající se ochrany životního prostředí, či odpovědného nakládání s odpady. Pokud však nechceme svým potomkům zanechat svět odpadků, měli bychom se konečně nad sebou zamyslet, jakým konkrétním dílem přispěje každý z nás k čistšímu životnímu prostředí.

Osud modré planety není naší firmě lhostejný a na přírodě nám skutečně záleží. Proto odebíráme zpět prázdné tonery, které budou zlikvidovány v souladu se zákonem o nebezpečných odpadech. Již několik let se tímto způsobem snažíme snižovat "naši" plastovou stopu na minimum, protože čísla o vyhozených tonerech jsou opravdu alarmující.

Organizace i aktivisté bijí na poplach

Podle odhadů některých ekologických organizací končí na skládkách komunálního odpadu více než půl miliardy tonerů ročně. Někteří aktivisté však tvrdí, že reálná čísla mohou být ještě o něco vyšší. Ať už je to jakkoli, zcela na místě bude, pokud budeme všichni k ochraně životního prostředí přistupovat korektně. Platí to o to víc, když si uvědomíme, že opuštěným tonerům a kazetám bude rozklad trvat několik století. Kde by tedy měl skončit váš prázdný toner?

Toner do kontejneru rozhodně nepatří

Tato alternativa zbavení se prázdného toneru je sice pro mnohé lidi evidentně lákavá, ale pevně věříme, že vás se netýká. Tonery a použité kazety jsou dnes navíc v legislativě evropských zemí zařazeny do nebezpečného odpadu - to znamená, že nesmí být vyhazovány do komunálního odpadu. Proč byste však nakonec prázdný toner vyhazovali na smetiště dějin, když existují mnohem ekologičtější a řekněme, že i ekonomicky atraktivnější možnosti, které vás mohou motivovat?

Začneme renovací prázdného toneru

Jednou ze zajímavých alternativ je odeslání originální tonerové kazety  na renovaci. Tato kazeta je tak po případné výměně některé opotřebované části a po naplnění tonerovým práškem opět určená na běžné tlačení. Společnosti které se věnují repasování a renovaci prázdných tonerů, vám za každou kazetu nabídnou nějakou finanční částku. Podotýkáme ale, že musí jít o originální tonerovou kazetu. Samozřejmě to však neznamená, že kompatibilní tonery skončí vyhozené někde na skládce. I v tomto případě musí jít o likvidaci, která bude v souladu se zákonem.

Předání prázdného toneru prodejci nebo sběrnému dvoru

Další možností je předání prázdné, ať už originální nebo kompatibilní kazety sběrnému dvoru. Problém však může nastat, pokud se v blízkosti vašeho bydliště nenachází žádný sběrný dvůr. Vycestování do vzdálenějšího okolí může znamenat ztrátu času i zbytečné výdaje a proto nabízíme možnost zaslat prázdné kazety našemu e-shopu CDRmarket. S námi budete mít jistotu, že likvidace plně proběhne dle požadavků zákona o nebezpečných odpadech.

Kontaktujte nás

V souvislosti se zasíláním prázdných kazet vás chceme požádat, abyste odeslání předem konzultovali s některým z našich pracovníků. V rámci e-mailového / telefonického kontaktu  si upřesníte dodací adresu nebo se dohodnete na případném předání prázdných tonerových kazet na výdejním místě.