Jaký je rozdíl mezi laserovou a LED tiskárnou?

Nedávno jsme se věnovali tématu inkoustových tiskáren. Dnes se proto podíváme na laserové tiskárny a tiskárny vybavené LED technologií. Oba typy tiskáren totiž, přestože pracují na podobném principu, disponují nejen specifickými výhodami, ale i limity.

Pokud tedy zvažujete koupi některé vzpomínané tiskárny a nevíte, kterou z nich upřednostnit, protože vám není celkem jasné, v čem se vzájemně odlišují, případně co můžete od nich očekávat, čtěte dál a dozvíte se víc.

Laserová tiskárna

Laserové tiskárny pracují na tzv. suchém elektrooptickém principu, při kterém podstatnou roli sehrává laserový paprsek s optikou, fotosenzitivní vodivý válec pokrytý selenovou vrstvou, toner a dvojice zažehlovacích válců.

Selenová vrstva na povrchu vodivého válce reaguje na osvětlení změnou elektrického náboje. Když je tedy laserový paprsek pomocí pohyblivé optiky nasměrovaný na elektrický vodivý válec tiskárny, dochází v tomto místě zásahu ke změně elektrického náboje. Tímto způsobem se na válec vyznačí a postupně přenesou všechny obrazové nebo textové znaky.

O nanesení toneru na vyznačený textový nebo obrazový soubor se potom postará válec s magnetickým povrchem. Tento válec zajistí, že prachové částice toneru se přichytí pouze na těch místech vodivého válce, která byla zasažena laserovým paprskem. Až teď může do celého procesu vstoupit papír. Po otištění obrazu nebo textu však papír předtím, než opustí tiskárnu, putuje mezi přítlačný a zažehlovací válec, kde je toner při teplotě přibližně 200 °C zafixovaný do papíru.

LED tiskárna

Jak jsme už v úvodu naznačili, princip fungování tiskáren disponujících LED technologií je podobný tiskárnám laserovým. Základní rozdíl spočívá v jednodušším konstrukčním řešení světelného vyznačování obrazových nebo textových bodů na obrazových válcích těchto tiskáren. Jednoduše řečeno, složitá optika s laserem je v tomto případě nahrazena LED diodami, díky čemuž mají LED tiskárny zároveň méně mechanických pohyblivých částí.

LED tiskárny disponují tiskovými hlavami s jednou nebo více řadami diod, které po celé šířce obrazového válce vytvářejí samostatné obrazové body a umožňují přímý průchod papíru. Obrazový válec je diodami osvětlovaný najednou po celých řádcích a po vyznačení textu následuje postup, který už dobře znáte. Na místa válce zasažená světlem diod se nanáší toner, který je po otištění na papír zafixovaný v zažehlovacích válcích.

Stejně jako v případě LED technologie, tak i u laserové tiskárny celý proces tisku samozřejmě probíhá velmi rychle a děje se tak při plynulém průchodu papíru tiskárnou.

Výhody a nevýhody jednotlivých řešení

LASEROVÉ TISKÁRNY

LED TISKÁRNY

Laserové tiskárny mají většinou nízké provozní náklady, disponují vysokou rychlostí tisku a  nadprůměrnou kvalitou tisku u všech běžně používaných typů papíru. Uplatní se proto všude tam, kde se vyžaduje zejména černobílý tisk textových dokumentů ve velkých objemech. Výhodou laserových tiskáren je také velkokapacitní podavač papíru a toner, který není nutné měnit tak často jako u jiných typů tiskáren. Nevýhodou laserových tiskáren je všeobecně nižší kvalita barevného tisku, objemnější provedení a vyšší nákupní cena tiskárny.  Výhodou LED tiskáren je především jejich vzpomínaná konstrukční jednoduchost. LED tiskárny tak v důsledku absence složité optiky a menšího počtu pohyblivých částí dosahují vysoké spolehlivosti a životnosti. Zároveň jejich provedení může být rozměrově menší. Díky použité LED technologii disponují tyto tiskárny vysokou kvalitou tisku, nízkými provozními náklady a bezkonkurenční rychlostí tisku, u některých modelů až 50 stránek formátu A4 za minutu. Nevýhodou LED tiskáren může být o něco nižší kvalita tisku oproti klasickým laserovým tiskárnám.
 

 

Rychle a kvalitně

Laserové tiskárny nebo tiskárny vybavené LED technologií posouvají možnosti tisku do úplně jiné roviny. Pokud tedy hledáte rychlý, ekonomický a kvalitní tisk textových dokumentů, tyto tiskárny mohou být výbornou alternativou. Konečný výběr a rozhodnutí necháme na vás a vašich preferencích. Pokud byste však potřebovali naši radu, neváhejte nás kontaktovat.