HP dodržuje svůj program udržitelnosti

Společnost HP vytváří technologie, které zlepšují život lidem po celém světě. Jejím cílem však není pouze široké portfolio tiskáren, tonerů a dalších zařízení, které přinášejí ohromující zážitky. Společnost HP má totiž ambici stát se nejudržitelnější společností na světě.

Udržitelnost se týká nás všech

Před dvaceti lety firma HP vydala svou první environmentální a sociální zprávu o svém vlivu na životní prostředí. Učinila tak proto, že její filozofie je postavena na myšlence, která daleko přesahuje hranice zisku z prodeje tiskáren, tonerů a dalšího sortimentu. Od svého vzniku HP věří, že vytvářením technologií pracujících ve službách lidstva může vytvořit vhodné podmínky na lepší život pro všechny.

Výroba, dodávání a používání produktů HP, jako jsou tonery, cartridge a další, vyžaduje značné množství přírodních zdrojů a energie. Společnost HP byla první globální IT společností, která zveřejnila úplnou uhlíkovou stopu a jako jedna z prvních zveřejnila kompletní vodní stopu. I nadále pokračuje v jejich měření, přičemž se ze všech sil snaží o jejich zlepšení.

Globální pandemie i nadále způsobuje problémy po celém světě. Budoucnost naší planety zároveň výrazně ohrožují zhoršující se klimatické změny. Ačkoliv se jedná o závažné výzvy, které se nepodaří tak rychle překonat, společnost HP je vnímá jako jakési katalyzátory změny. Protože pouze s odvahou a odhodláním zdolat i zdánlivě nepřekonatelné překážky lze udělat ambiciózní skok vpřed.

Společnost HP má pevně stanovené cíle udržitelnosti

Nový program udržitelnosti společnosti HP do roku 2030 je navržen tak, aby její zaměstnance neustále poháněl vpřed, důkazem čehož jsou i stanovené cíle. Například:

  • Snaha o dosažení nulové produkce uhlíkových emisí a emisí skleníkových plynů v rámci celého řetězce HP do roku 2040, přičemž do konce roku 2040 by se měly snížit o 50 % do konce tohoto desetiletí.
  • 75 % cirkulace produktů a obalů do roku 2030.
  • Nulové odlesňování na výrobu papíru a obalů HP vyrobených na bázi papíru.
  • Dosažení rovnosti pohlaví 50/50 ve vedení společnosti HP a zajištění většího zastoupení žen (více než 30 %) na technických a inženýrských pozicích.
  • Splnění nebo překročení požadavku trhu práce na zastoupení rasových a etnických menšin.
  • HP prosazuje digitalizaci pro všechny.

HP prosazuje digitalizaci pro všechny

Jelikož digitální technologie, jako jsou mobily, počítače, tiskárny, cartridge či tonery, mají vliv na každý aspekt lidského života, existuje reálné nebezpečí, že stále více lidí zůstane digitálně negramotných. To společnost HP nechce dopustit, proto bude pracovat na prolomení digitální propasti. Ta totiž mnohým lidem brání k přístupu ke vzdělání, pracovním místům a zdravotní péči, které potřebují. Cílem společnosti je proto urychlit digitální rovnost pro 150 milionů lidí do roku 2030.

Společnost HP věří, že opatření, která přijímá k řešení těch nejzávažnějších společenských výzev, posílí její komunitu a zároveň podnítí inovace a růst v rámci celého jejího podnikání.