Nejčastější problémy s tiskem štítků (Brother, Dymo, Zebra, TSC...)

Při tisku štítků, resp. etiket se mohou vyskytnout rozličné potíže. Od slabého tisku přes rozmazaný až po nesprávnou velikost tisku. Přečtěte si, co se skrývá za jednotlivými chybami tisku a šetřete svůj čas i tiskový materiál.

Slabý, neostrý tisk může znamenat velké zatížení tiskárny

U Brother QL tiskáren se často setkáváme se snížením sytosti a ostrosti barvy při tisku. Příčinou může být velká zátěž tiskárny, při které se nevyhnete výměně tiskové hlavy či spotřebování inkoustu nebo toneru v kazetě.

K slabému tisku může dojít i tehdy, pokud po výměně kazety na ní zůstala ochranná páska, která má snížit případné samovolné odsypávání tonerového prášku. Pokud tedy problémy způsobuje nová tonerová kazeta, odstraňte zmíněnou ochrannou pásku a zkuste etiketu vytisknout znovu. Příliš světlý, nekvalitní tisk může být způsoben rovněž nevhodnou kombinací média a pásky.

Pruhy barvy na vytištěných štítcích

Vysychání tiskové hlavy, které se projevuje tvorbou pásů ze zanesených trysek, vzniká v důsledku delšího nepoužívání tiskárny. Tisková hlava totiž funguje tak, že vstřikuje pomocí trysek drobné kapičky tekutého inkoustu na štítek ze vzdálenosti asi 1 mm rychlostí až 100 km/h. Pokud tedy inkoustovou tiskárnu déle nepoužíváte, jednou za čas vytiskněte testovací stránku, abyste se vyhnuli zaschnutí trysek a inkoustu v kazetách.

V případě, že se tiskárna štítků nepoužívá několik týdnů, většinou je třeba pročistit tiskovou hlavu přes softwarové čištění, které spustíte z rozhraní nastavení vaší tiskárny. Pokud však tyto přestávky trvají dlouho a jsou opravdu časté, stává se, že ani opakované čištění tiskové hlavy nepomůže a je třeba ji vyměnit. Důvodem k výměně samozřejmě může být i jednoduché mechanické opotřebování samotným používáním. Platí totiž, že tiskové hlavy tisknoucí termickou metodou (tiskárny Brother, Canon a HP) se vlivem tepelného namáhání opotřebovávají rychleji než piezoelektrické.

Bílý nebo černý pruh a další tiskové defekty

Pokud změna nastavení tiskárny ani výměna toneru rozmazaný tisk nevyřeší, může být problém v poškozené zapékací jednotce tiskárny. Kromě rozmazaného tisku poznáte její poškození i podle dalších chyb na vytištěných stránkách.

Patří mezi ně hlavně černý nebo bílý svislý pruh po celé ploše pásky, pravidelně se opakující defekty, případně i kousky fólie ze zapékací jednotky vypadávající z tiskárny (červené nebo šedé barvy). Někdy je možné vidět i zřetelné poškození přímo na zapékací jednotce. Bohužel, při poškozené zapékací jednotce je kvůli opravě nezbytné kontaktovat servis.

Barva na etiketě špatně drží

V tomto případě se může jednat o vadnou zapékací jednotku laserové tiskárny. Na rozdíl od inkoustových u laserových tiskáren není přítomna tisková hlava, která by mohla zaschnout. Tiskařský prášek je totiž suchý a z tonerů se nerozpíjí, ale na štítky se vytvrzuje (fixuje) přes zapékací jednotku. Ta však musí být nastavena přesně na teplotu, kterou daný tiskařský prášek k zapečení vyžaduje.

Pokud barva na štítku není zafixována a rozmazává se, zřejmě jde o vadnou zapékací jednotku, případně není uzpůsobena k zafixování konkrétního použitého prášku. To se nejčastěji stává při používání nekvalitních alternativních tonerů, které mají zároveň velký vliv i na samotnou životnost tiskáren.

Rozmazávání barvy na pásce

Při rozmazaném tisku pravděpodobně není správné nastavení typu papíru pro typ používaného tiskového média. Případně je tiskové médium příliš tlusté nebo má drsný povrch. Nezapomeňte proto nastavení před tiskem změnit na Štítky. Čím tlustší papír totiž k tisku používáte, tím větší je pravděpodobnost, že dojde k rozmazávání tisku.

Zapékací (fixovací) jednotka totiž potřebuje vyšší teplotu a více času na to, aby se tonerový prášek dostatečně přehřál a zafixoval na tak tlustý papír. Pokyn k zapékání na vyšší teplotu nastavíte přímo v tiskárně v předvolbách tisku, kde nastavíte i správný typ papíru. Takto zvýšíte teplotu zapékání a zpomalíte průchod papíru přes zapékací jednotku, čímž zabráníte rozmazávání.

Zaseknutí kotouče pásky

I samotný papír vám může nadělat problémy. V tiskárně používejte pásky s gramáží, kterou doporučuje výrobce. Každé zařízení má v balení uživatelskou příručku, kde jsou údaje o doporučené gramáži. Zaseknutí může způsobit i vlhká, pomačkaná nebo nesprávně vložená páska. Obvykle se tento problém dá vyřešit a dokážete zaseknutou pásku z tiskárny vyjmout, ale může se stát, že se nevyhnete servisu.

Nízká kvalita tisku štítků

Při nízké kvalitě tisku se může jednat o poškozenou tiskovou hlavu nebo váleček. Tisková hlava v tiskárnách Dymo, Brother nebo Zebra se automaticky čistí během používání, avšak prach a nečistoty z válečku se mohou zachytit na tiskové hlavě. Tehdy je třeba váleček vyčistit. Při nízké kvalitě tisku také ověřte, zda máte správně nastavenou teplotu a rychlost tisku. Rovněž zkontrolujte, zda používáte vhodnou kombinaci média a pásky.

Slabou kvalitu tisku může zapříčiňovat i starý kotouč se štítky nebo štítky s poškozenou tepelnou povrchovou úpravou. Tehdy se na vytištěných znacích zobrazují malé bílé tečky nebo se na štítcích objevují světlá a tmavá vytištěná místa. Zkuste použít jiný kotouč z nového balení a v případě, že štítkovač na druhý kotouč tiskne správně, problém způsobuje první kotouč se štítky.

Štítky se zasekávají v prostoru kolem jednotky ořezávače

Pokud se po tisku etikety nevysouvají správně, na příčině může být ztupená čepel ořezávače, kterou je třeba vyměnit. Případně se na váleček mohly dostat různé nečistoty nebo prach. V takovém případě jej doporučujeme vyčistit. Prohlédněte také výstupní otvor na štítky – pokud došlo k jeho znečištění lepidlem ze štítků, je třeba jej vyčistit jemnou tkaninou namočenou do ethanolu nebo isopropylalkoholu.

Na potištěné pásce jsou viditelná nepotištěná místa v diagonále

U tiskáren štítků značky Zebra, Dymo, Brother a dalších se setkáváme také s vadným tiskem vyznačujícím se zřetelně nepotištěnými místy ve tvaru diagonály. Pokud na vytištěné pásce, resp. etiketách pozorujete bílá místa nacházející se v diagonále, pravděpodobně jde o zmačkání zavedené pásky. Zkontrolujte, zda je páska do tiskárny podávána zcela natažená.